I maj 2014 tillbringade vi en dag i Torsby hos idrottsföreningen SK Bore. Syftet var att belysa det goda arbetet som klubben gjort gällande energibesparingar, med hjälp från projektet Uthållig idrott och (bl.a) vår beställare Regionförbundet Örebro. Allt i projektet, från inledande möte och storyboard till färdig leverans, sköttes av DPP.