Dokumentation av föreläsningar för Regionförbundet Örebro

Regionförbundet Örebro är en kund som gjort mycket arbete tillsammans med under 2014. Den 17 september och 15 oktober var vi på plats och dokumenterade först Uthållig idrotts slutkonferens och sedan Energi- och klimatdagen 2014. Efter dagen klipptes materialet ned och laddades (efter överenskommelse) upp direkt på Regionförbundet egna Youtube-kanal. Här nedan finns ett spellistorna för Uthållig idrotts slutkonferens och även Energi- och klimatdagen 2014.